Nabízíme:
Kerning & metrika

Analýza vyrovnání fontu

K metrice i kerningu přistupujeme velmi pečlivě. V případě úprav existujících písem nejprve analyzujeme existující metriku a kerningové páry, a teprve pak přistoupíme k řešení nalezených problémů.

Úprava příliš velkých mezer mezi písmeny.

Doplnění a oprava kerningových párů

Kromě vyladění metriky provádíme převod individuálních kerningových párů na class kerning, doplňujeme chybějících páry, popř. odstraňujeme páry chybné.

Kerning speciálních znaků a ligatur

Samozřejmostí je kerning akcentovaných znaků (včetně nejrůznějších výjimek), číslic, interpunkce a základních symbolů, ale také ligatur, malých kapitálek nebo alternativních forem znaků.

Ukázka úpravy kerningu u dvou variant písmene „U“.

Nastavení vertikální metriky

Při úpravách i tvorbě fontů dbáme i na korektní nastavení vertikální metriky a hodnoty UPM, aby se fonty korektně zobrazovaly v nejrůznějších aplikacích na různých platformách a nestávalo se, že např. v programu MS Word dojde k oříznutí části znaků nebo že jednotlivé řezy v rámci rodiny budou na obrazovce „skákat“.

Podporované jazyky

Metriku a kerning standardně zpracováváme pro latinku (včetně vietnamštiny, fonetických znaků, panafrické sady znaků ad.), cyrillici a řečtinu.