Nabízíme:
Příprava pro obrazovku a tisk

Kompatibilita napříč platformami (Win & Mac)

Postaráme se o bezchybný export nebo převod vašich fontů do multiplatformních formátů OpenType nebo TrueType, které spolehlivě fungují ve všech moderních operačních systémech.

Fonty pro web a aplikace

Z vašich písem vygenerujeme webfonty ve formátech TrueType, WOFF, WOFF2, EOT a SVG a provedeme i případný subsetting nebo nahrazení základních forem glyfů alternativními, např. zaměníme minusky za malé kapitálky, skákavé číslice za standardní apod.

Webfonty s ikonami a symboly

Kromě fontů obsahujících písmena dokážeme zpracovat a korektně exportovat i fonty obrázkové nebo se symboly, které jsou dnes velmi oblíbené ve webdesignu.

Hinting

Písma optimalizujeme tak, aby autohinting poskytl co nejlepší výsledky. V případě zájmu dokážeme zprostředkovat kvalitní manuální hinting vašich písem.

Řazení znaků ve fontu

Postaráme se o logické a konzistentní řazení glyfů ve vašich fontech, které usnadňuje uživatelům písem nalezení znaků, které potřebují vložit do textu.

Přehled znaků ve fontu před a po logickém uspořádání.