Nabízíme:
Diakritika a počešťování

S lokalizací fontů máme 20 let zkušeností, diakritiku průběžně konzultujeme s desítkami odborníků z nejrůznějších evropských zemí, přičemž se sami podílíme na informování komunity tvůrců písma o korektní diakritice prostřednictvím internetových diskusí, přednášek apod.

Základní znaková sada potřebná pro sazbu většiny evropských jazyků v okně editoru Glyphs.

Lokalizace latinky včetně vietnamštiny

Nabízíme rozšíření latinkového písma o všechny znaky užívané v Evropě od Portugalska po Rumunsko, od Islandu po Maltu, i když nejčastěji poptávanou službou je doplnění znaků pro jazyky východní Evropy, tedy češtinu, polštinu, slovenštinu, maďarštinu, pobaltské jazyky, balkánské jazyky a turečtinu. Máme také zkušenosti s tvorbou fontů obsahujících znaky vietnamské abecedy.

Všechny znaky vietnamské abecedy.

Přidání azbuky

Kromě latinky poskytujeme i doplnění písem o azbuku. Kromě základního rozšíření, které zahrnuje ruský, běloruský, ukrajinský, srbský, makedonský nebo bulharský jazyk, umíme vytvořit i znaky pro jazyky uralské, íránské, kavkazské, turkické nebo pro mongolštinu. Standardně vytváříme alternativní formy několika znaků pro srbskou a makedonskou cyrilici, ale jsme schopni vytvořit i bulharskou formu azbuky. Dle dohody můžeme vytvořit i ruské znaky pro předreformní ortografii.

Příklad lokalizace do cyrilice.

Doplnění chybějících znaků

Do fontu doplníme jakékoli další chybějící glyfy, např. akcentované znaky, interpunkci, symboly měnových jednotek, fonetické znaky pro přepis výslovnosti cizích jazyků, matematické symboly, ornamenty, šipky nebo odrážky.

Vložení logotypů & symbolů

Doplnění logotypu do fontu je mezi firmami a institucemi velmi populární. Umožňuje rychlé vkládání logotypu do dokumentů nejen v kancelářských programech.

Ukázka jednoduchého způsobu vložení loga do textu pomocí fontu.

Konzultace

Nabízíme také konzultace týkající se již nakreslené diakritiky. Poradíme vám, které akcenty vyžadují úpravu, popř. vám poskytneme reference, např. ukázky užití konkrétních znaků nebo odlišné pojetí akcentů u různých typů písem. Rádi upravíme diakritiku i přímo ve vašich fontech a vysvětlíme, proč a jak jsme který akcent upravili.