Nabízíme:
Perfektně zpracované fonty

Perfektně připravené soubory jsou předpokladem pro bezchybné fungování fontů v aplikacích nebo na webu. Vaše fonty upravíme dle aktuálních standardů a doporučení.

Konzistentní sada znaků

Připravíme na míru optimální sadu glyfů (encoding) pro vaše potřeby a zajistíme logické a konzistentní řazení znaků ve vašich fontech, aby uživatelé v aplikacích snadno našli písmena či symboly, které potřebují. Odstraníme také duplikované glyfy.

Pojmenování glyfů a jejich koncovek

Korektní a jednotné pojmenování glyfů zajišťuje nejen kompatibilitu s ostatními aplikacemi, ale zároveň urychluje a automatizuje generování opentypových funkcí. Proto před úpravami fontů vždy kontrolujeme sadu znaků a odhalujeme špatně pojmenované glyfy. Názvy glyfů včetně koncovek, které používáme při produkci fontů, vycházejí z názvů podporovaných aplikací Glyphs, nebo vašich požadavků. Názvy glyfů v exportovaných fontech vždy odpovídají aktuálním standardům.

Rozpracování původního loga „Foam“ (Fotografiemuseum Amsterdam) do typografického systému pro potřeby muzea. Identita: Vandejong, Amsterdam, Font: Radim Peško.

Hodnoty Unicode

Pokud je to možné, snažíme se všem glyfům přiřadit odpovídající Unicode indexy, a to včetně všech symbolů, geometrických tvarů, ikon a ozdob. Díky tomu zůstane šipka šipkou, i když změníte font.

Názvy a řazení fontů v rámci rodin

Dokážeme nastavit pojmenování fontů v rámci rodin tak, aby se jednotlivé řezy řadily přesně dle vašich preferencí. Jednotlivé rodiny umíme sloučit v jednu nebo naopak rozdělit na menší celky.

Nevhodně seřazené názvy řezů rodiny BC Novatica v Adobe InDesignu.

Nastavení copyrightů, verzí a licencí

Každý font obsahuje metadata: informace o designérovi, písmolijně, verzi souboru atd. Ujistíme se, že všechna tato data jsou ve fontu obsažena a mají korektní podobu.