Nabízíme:
OpenType

Variabilní fonty

OpenType Variable, zkráceně OTvar, představuje nový formát fontů, který přináší řadu výhod. Do jednoho souboru je možné uložit více řezů najednou, přičemž zobrazený font může být okamžitě interpolován mezi krajními řezy. To v praxi znamená, že si uživatelé sami mohou vybrat např. optimální tloušťku nebo šířku písma. Variabilní fonty jsou ideální na webu nejen proto, že mají velmi malou datovou náročnost, ale i proto, že lze z jednoho souboru generovat optimální podobu fontů pro zobrazení textu v různých velikostech a na různých zařízeních. Podpora OTvar v grafických aplikacích je malá, z populárních aplikací můžete využít výhod formátu ve Photoshopu, Illustratoru, InDesignu a Cavalry.

Potenciál variabilních fontů lze také využít při automatickém generování textů, neboť šířka textu se může plynule přizpůsobovat danému prostoru, aniž by docházelo k nevhodné deformaci znaků.

Základní opentypové funkce

Přestože některé editory fontů dnes dokáží automaticky generovat běžné opentypové funkce, vyžaduje to striktní dodržování správných názvů znaků. Rádi vám s tím pomůžeme a postaráme se o to, aby ve vašem fontu správně fungovaly ozdobné znaky, malé kapitálky, varianty číslic, alternativní znaky nebo ligatury.

Tvorba komplexních opentypových záměn

Zejména u ručně psaných písem bývá nutné vytvořit kontextové záměny (calt). V případě kombinace mnoha alternativních tvarů a ligatur jde o poměrně komplikovaný kód, který vám umíme připravit. U komiksových písem se zase často používá kód, který pseudonáhodně vybírá různé formy stejných znaků, aby výsledný text působil maximálně autenticky.

Písmo Kakao od Vojtěcha Říhy využívá sofistikovanou kombinaci navazujících znaků. Celý font obsahuje skoro 800 různých variant. Např. písmeno „s“ je přítomno ve čtyřech různých typech. Různé varianty znaků se automaticky použijí podle situace – navazujících znaků.

Lokální formy znaků v latince a v azbuce

Mnohé jazyky mají určitá specifická pravidla, která by měla být zohledněna i ve fontech. U latinkových písem se jedná například o správné formy rumunských znaků „ș“ a „ț“ nebo korektní fungování ligatur a malých kapitálek v turečtině, která má dvě formy znaku „i“ (s tečkou i bez). Tato pravidla známe, proto všechny naše fonty tato specifika respektují.
Několik jazyků, které používají azbuku, má především v kurzivě jiné formy některých znaků. Standardně do azbuky doplňujeme alternativní formy znaků pro srbštinu a makedonštinu, ale můžeme písmo rozšířit i o specifické znaky bulharské azbuky, které někteří designéři preferují.

Opentypové záměny na míru

Funkce OpenType se dají využít i pro specifická na míru navržená řešení. Pomocí kombinace znaků můžete do textu snadno vložit symboly, piktogramy apod.

Automatické formátování měnových jednotek dle požadavku zákazníka nebo škrtání původních cen pomocí lomítka, které reaguje na počet číslic. Tyto úpravy jsme vytvořili pro agenturu spolupracující s řetězcem Tesco.